ендоекоґенез


ендоекоґенез
Варіант автогенної сукцесії, коли зміни рослинності викликані змінами умов середовища.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.